HLAVNÁ STRÁNKA KDE NÁS NÁJDETE KONTAKT
  "ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná    Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná  
Rodinné domy Dolná Mičiná - Za kaštieľom
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Projekt
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU - RODINNÉHO DOMU:

 

Architektonický koncept dôsledne vychádza z daností lokality. Hlavná obytná časť je na úrovni 1. nadzemného podlažia, umiestnená na vyrovnanom teréne. Pôdorysné formovanie umožňuje orientáciu hlavných obytných priestorov na južnú stranu s výrazným preslnením vnútorných priestorov.

Celý rodinný dom je ukážkou racionálnej, súdobej architektúry, ktorá vznikla reflexiou miestnych daností prostredia.

 

 

Rodinný dom je postavený na pozemku č. 20, ktorý má výmeru 975 m2. 

 

 

Výmery rodinného domu a prístrešku:

 

Zastavaná plocha rodinného domu    176,79 m2

Zastavaná plocha prístrešku              23,70 m2

 

Podlahová plocha 1. PP                    77,79 m2

Podlahová plocha 1. NP                   145,85 m2

Podlahová plocha RD                      223,64 m2 

 

Podlahová plocha prístrešku              22,12 m2

 

Celková podlahová plocha                 245,76 m2

 

 

Zoznam vybavenosti rodinného domu:

 

Kompletné siete

- vodovodná prípojka s vodomernou šachtou na pozemku

- kanalizačná prípojka dažďovej a splaškovej vody s revíznou šachtou

- elektrická prípojka s RS skrinkou na hranici pozemku

- bleskozvod

 

Stavebné objekty:

SO-01  Rodinný dom

SO-02  Prístrešok

SO-03  Oporné múry

 

Vnútorné omietky, na podlahách nivelačný poter.

Vykurovanie - podlahové vykurovanie

Okná, presklené steny a dvere exteriér - trojsklo

 

 

Predpokladaná energetická trieda "A"

Fotodokumentácia k projektu
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná
Partneri: 
www.meen.sk www.enterprisebb.sk www.fuggerov-dvor.sk www.e-obce.sk www.gepardfinance.sk
Copyright © 2009 INVESTMEN
Publikované redakčným systémom webHANDS, Design by WEBHANDS