HLAVNÁ STRÁNKA KDE NÁS NÁJDETE KONTAKT
  Inžiniering  

Stavebné povolenia:
- zabezpečenie vydania stavebného povolenia
- zabezpečenie vyjadrenia k projektovej dokumentácii
- komunikácia s projektantom
- komunikácia s účastníkmi stavebného konania

 


Komplexné kolaudačné konanie:

 

 

Stavebný dozor:
- dozorovanie stavieb - pozemné stavby

ZA KAŠTIEĽOM
Partneri: 
www.meen.sk www.enterprisebb.sk www.fuggerov-dvor.sk www.e-obce.sk www.gepardfinance.sk
Copyright © 2009 INVESTMEN
Publikované redakčným systémom webHANDS, Design by WEBHANDS