HLAVNÁ STRÁNKA KDE NÁS NÁJDETE KONTAKT
  Projektová dokumentácia  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:

  • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:
    -  dodávateľská dokumentácia
    -  výber dodávateľa
    -  získanie a porovnanie ponúk
    -  komunikácia so subdodávateľmi
ZA KAŠTIEĽOM
Partneri: 
www.meen.sk www.enterprisebb.sk www.fuggerov-dvor.sk www.e-obce.sk www.gepardfinance.sk
Copyright © 2009 INVESTMEN
Publikované redakčným systémom webHANDS, Design by WEBHANDS