HLAVNÁ STRÁNKA KDE NÁS NÁJDETE KONTAKT
  "ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná    Novostavba rodinného domu Dolná Mičiná  
Rodinný dom - novostavba - na predaj
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
Projekt

 

 

VŠETKY STAVEBNÉ POZEMKY AJ ZREALIZOVANÝ RODINNÝ DOM SÚ

 P R E D A N É. 

 

 

Investícia do bývania nestráca svoju hodnotu !

 

  

Krásne a tiché prostredie, slnečné a zdravé bývanie, výhodná orientácia juho-západ. 

 

 

NA POZEMKU Č. 20 JE ZREALIZOVANÝ RODINNÝ DOM.

 

 

CHARAKTERISTIKA POSTAVENÉHO RODINNÉHO DOMU:

 

Architektonický koncept dôsledne vychádza z daností lokality. Hlavná obytná časť je na úrovni 1. nadzemného podlažia, umiestnená na vyrovnanom teréne. Pôdorysné formovanie umožňuje orientáciu hlavných obytných priestorov na južnú stranu s výrazným preslnením vnútorných priestorov.

Celý rodinný dom je ukážkou racionálnej, súdobej architektúry, ktorá vznikla reflexiou miestnych daností prostredia.

 

Rodinný dom je postavený na pozemku č. 20, ktorý má výmeru 975 m2. 

 

Výmery rodinného domu a prístrešku:

 

Zastavaná plocha rodinného domu    176,79 m2

Zastavaná plocha prístrešku              23,70 m2

 

Podlahová plocha 1. PP                    77,79 m2

Podlahová plocha 1. NP                   145,85 m2

Podlahová plocha RD                      223,64 m2 

 

Podlahová plocha prístrešku              22,12 m2

 

Celková podlahová plocha                 245,76 m2

 

Zoznam vybavenosti rodinného domu:

Kompletné siete

- vodovodná prípojka s vodomernou šachtou na pozemku

- kanalizačná prípojka dažďovej a splaškovej vody s revíznou šachtou

- elektrická prípojka s RS skrinkou na hranici pozemku

- bleskozvod

 

Stavebné objekty:

SO-01  Rodinný dom

SO-02  Prístrešok

SO-03  Oporné múry

 

Vnútorné omietky, na podlahách nivelačný poter.

Vykurovanie - podlahové vykurovanie

Okná, presklené steny a dvere exteriér - trojsklo

 

Energetický certifikát A1

 

  


INŽINIERSKE SIETE - VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA K CELKOVÉMU PROJEKTU:

K parcelám jednotlivých stavebných pozemkov sú privedené inžinierske siete:

Rozvody elektro
- funkčné, s rozvodnou skriňou pre pripojenie elektromerovej skrine stavebníka.

Rozvody vody
- v lokalite sú zrealizované funkčné rozvody pitnej vody s prípojkou ukončenou zemnou súpravou na každý stavebný pozemok.

Splašková kanalizácia
- v areáli IBV je zrealizovaná splašková kanalizácia s odbočkami na hranicu každého stavebného pozemku o priemere 200 mm v hĺbke cca 1,5 m. Jednotlivé vetvy splaškovej kanalizácie sú vyústené do čističky odpadových vôd s odvodom vyčistených vôd na recipient.купить постельное белье украина

Dažďová kanalizácia - zrealizovaná s odbočkou na hranicu každého stavebného pozemku o priemere 150 mm. Vetvy dažďovej kanalizácie sú vyústené na recipient.

Asfaltová komunikácia a verejné osvetlenie -
zrealizované a skolaudované. 

Inžinierske siete sú skolaudované a funkčné !
 

P.S.  Prajeme Vám šťastné a dobré rozhodnutia!

Fotodokumentácia k projektu
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
"ZA KAŠTIEĽOM" - Dolná Mičiná
Partneri: 
www.meen.sk www.enterprisebb.sk www.fuggerov-dvor.sk www.e-obce.sk www.gepardfinance.sk
Copyright © 2009 INVESTMEN
Publikované redakčným systémom webHANDS, Design by WEBHANDS